MASG - MarinArkeologiska Sällskapet, Götheborgskretsen - Boets